Organigram

Is jouw ‘huis op orde’?

Eens in de zoveel tijd moet het gebeuren. Controle van je HR-data. Vallen alle medewerkers onder de juiste manager? Zijn de contractpercentages, datum in dienst e.d. correct?

Vooral vlak voor een reorganisatie zijn correcte gegevens van belang. Helemaal omdat dat invloed heeft op eventuele afvloeiingsregelingen en het afspiegelen van medewerkers. Maar ook als je bijvoorbeeld automatische processen hebt voor het aanvragen van verlof of het goedkeuren van declaraties, dan zijn de rapportage-lijnen van groot belang. Het systeem kijkt immers bij welke manager de verlofaanvraag of declaratie in het systeem moet worden afgeleverd.

Gebruik je binnen jouw bedrijf ook altijd Excel-lijsten om gegevens te controleren? Van die eindeloze lijsten met medewerkersgegevens? Vaak is het de taak van de lijnorganisatie om deze te controleren, naast alle andere taken die men al uit moet voeren. Grote kans dat er toch een foutje in de gegevens over het hoofd wordt gezien. Echt veel energie geeft het niet om tijden te turen naar een Excel-bestand.

organigrammen.nl

Dat kan anders! Gegevens die op een grafische manier getoond worden, maken fouten veel sneller inzichtelijk. Een medewerker die bijvoorbeeld toch in een andere afdeling blijkt te werken, dan bij HR bekend was. Of het inzicht dat sommige medewerkers in 1 afdeling een verschillend contract hebben. Door in de weergave van je organigram bij afdelingsnaam ook het aantal fte’s en medewerkers per afdeling te zetten, krijg je gelijk inzicht in hoeveel medewerkers er op een afdeling werken. Zet daarbij dan ook nog het totaal aantal fte’s en medewerkers (vanaf onderste laag van de organisatie opgeteld naar boven): dat geeft net die extra informatie, die een manager nodig heeft.

Ziet een manager een afwijking in het aantal fte of medewerkers, dan kan deze direct zien, wie er in die betreffende afdeling zit en met welk contractpercentage. 

Het grafisch weergeven van méér dan alleen afdelingsnaam, functienaam en naam van de medewerker is mogelijk met Ingentis org.manager. Ingentis org.manager bouwt automatisch de organigrammen o.b.v. van de gegevens in jouw personeelsmanagementsysteem. Staan er ook nog belangrijke gegevens in een ander systeem? Geen probleem, want Ingentis org.manager kan dat samenvoegen. 

Ingentis org.manager kan ook verschillende weergaven van jouw organisatie tonen. Bij een HR Vlootschouw heb je immers andere gegevens nodig, dan bij een bedrijfspresentatie. De mogelijkheden zijn eindeloos, zolang de gegevens maar ergens vastgelegd zijn.

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

PS: ook voor kleine bedrijven zijn oplossingen om organigrammen te automatiseren. Kijk hier.